Referentni projekti

A) Projekti sufinancirani od strane FZOEU
– Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
– Policijska postaja Dubrava, Avenija Dubrava 137, Zagreb
– Policijska postaja Sisak, Kralja Tomislava 17, Sisak
– Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bidružica, Ivanić Desinički 30, Desnić
– Centar za rehabilitaciju Fra Ante Sekelez, Ulica 30. svibnja 16, Vrlika
– Osnovna škola Vukovina, Školska 20, Velika Gorica
– Višestambena zgrada Ožujska br.6, Zagreb
– Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića bb, Varaždin
– Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, Mirogojska 8, Zagreb

B) Ostali projekt
– Učenički dom, Hallerova aleja 2, Varaždin
– Strukovna i gospodarska škola, Božene Plazzeriano 4, Varaždin
– Strojarska i prometna škola, Hallerova aleja 3a, Varaždin
– Elektrostrojarska škola, Hallerova aleja 5, Varaždin
– Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Hallerova aleja 3, Varaždin

C) Dobiveni natječaji
(natječaji koje smo dobili na javnom nadmetanju, izrada projekata će uslijediti nakon potpisa Ugovora)
– Policijska postaja Beli Manastir, Kralja Tomislava 30, Beli Manastir
– Policijska postaja Varaždin, A. Cesarca 18-20, Varaždin
– Policijska postaja Korenica, Pere Šnjarića 5, Korenica
– Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac, Banija 14, Karlovac