Usluge


izrada predinvesticijskih i investicijskih studija – izrada kompletne projektne dokumentacije – izrada programa potrebnih za sufinanciranje projekta putem dostupnih bespovratnih sredstava – projektantski i stručni nadzor nad građenjem – izrada detaljnih izračuna financijskih i energetskih ušteda koje se ostvaruju izvedbom mjera za povećanje energetske učinkovitosti – praćenje i verifikacija ušteda tijekom eksploatacije objekta

 Projekti sufinancirani od strane FZOEU


▪ Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture
▪ Policijska postaja Dubrava
▪ Policijska postaja Sisak
▪ Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bidružica
▪ Centar za rehabilitaciju Fra Ante Sekelez
▪ Osnovna škola Vukovina
▪ Višestambena zgrada
▪ Opća bolnica Varaždin
▪ Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević

 Ostali projekt


▪ Učenički dom
▪ Strukovna i gospodarska škola
▪ Strojarska i prometna škola
▪ Elektrostrojarska škola
▪ Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola

 Dobiveni natječaji


▪ Policijska postaja Beli Manastir
▪ Policijska postaja Varaždin
▪ Policijska postaja Korenica
▪ Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac

O nama


Tvrtka SPACE je specijalizirana tvrtka za energetska rješenja za energetsku obnovu javnih i višestambenih zgrada.

U našim dosadašnjim projektima uspjeli smo postići smanjenja potrošnje energije kroz optimalna ulaganja.

Pri projektiranju koristimo tehnološka rješenja koja omogućavaju visoku energetsku učinkovitost. Uvođenje novih sustava koji će povećati uporabnu vrijednost i optimalna tehnička rješenja primjerena pojedinom objektu naša su vodilja prilikom izrade projekata, a zadovoljstvo korisnika te racionalna potrošnja električne, toplinske i rashladne energije konačni cilj.

SPACE, Zagrebačka cesta 143A

SPACE, Zagrebačka cesta 143A , Zagreb, Croatia